رؤسای دانشگاه خلیج فارس از گذشته تاکنون

دکتر محمدرضا محمدی‌زاده
Card image cap
دکتر حسن تاجیک
Card image cap
دکتر احمد عریان
Card image cap
دکتر غلامحسین خواجه
Card image cap
مهندس خلیل رضائیان
Card image cap