دانشجویان آتی

دانشگاه خلیج فارس بزرگترین دانشگاه دولتی در استان بوشهر می‌باشد. این دانشگاه همواره سعی می‌کند بهترین کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی را برای دانشجویان ارائه دهد.

معرفی دانشکده‌ها و مراکز آموزشی